Ön egy túl régi böngészőt használ, ami nem kérpes megjeleníteni megfelelően ezt a weboldalt. Kérjük frissítse böngészőjét!

Hegesztési folyamatok kutatása és tanítása az EDUTUS Főiskolán

2018.07.24

Forrás: IpariCégek.hu Riport
Dr. Peredy Zoltán mesteroktató, az EDUTUS Főiskola, Műszaki Intézet intézetvezető-helyettese, a főiskola mechatronikai mérnök szakán tanuló diákok korszerű technikai felszereltségéről, és kutatásaikról adott tájékoztatást.


-  Mióta van az EDUTUS Főiskolán mechatronikai mérnök képzés?

Az Edutus Főiskola Műszaki Intézetének (MIT) keretén belül 2012/13 tanévtől indult el a mechatronikai mérnökképzés alapszakon és jelenleg felfutó képzésként minősíthetők. A következő években a műszaki képzések további erősödésére számítunk, miután olyan unikális specializációkat kínálunk, mint a lézertechnológia (mechatronikai mérnök szakon).

-  Hol történnek a műszaki elméleti és gyakorlati képzések?

Az Edutus Főiskola székhelyén: Tatabányán a MIT-ben, mivel a műszaki képzésekhez szükséges infrastrukturális feltételek csak itt állnak rendelkezésre.

„B” épület: Tatabánya, Béla király krt. 58.

„C” épület: Tatabánya, Réti út 1-5.

-  Milyen szakterületeket érint ez a képzés és milyen gyakorlati ismereteket adnak a jövendő mechatronikai mérnököknek?

A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, képesek mechatronikai berendezések és folyamatok, továbbá intelligens gépek rutinszerű tervezési feladataira, üzemeltetésére és fenntartására, mechatronikai technológiák bevezetésére, alkalmazására, folyamat- és termelésirányítás energiahatékony és környezettudatos megszervezésére, a műszaki fejlesztés és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a nemzetközi munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.

Az Edutus Főiskolán a mechatronikai mérnökképzés fókusza a lézer technológiák és annak ipari alkalmazása, mely lehetővé teszi az ilyen technológiákat alkalmazó ipari szereplőkkel való együttműködést a duális képzés megalapozására is. Mind az intézmény laborjaiban, mind az ipari szereplő termelőeszközein szerzett gyakorlat elősegíti, hogy az oktatás eredményeit a világ bármely részén elismerjék, mert azok a munkaerőpiacon jól hasznosíthatók. A duális képzés tágabb keretet biztosít a gazdaság értéktermelő folyamataiban közvetlenül részt vevő szakemberekkel való folyamatos együttműködésre, ezen keresztül pedig biztosítható a visszacsatolás a képzések folyamatos fejlesztésére. Az ipari kapcsolatok valós kutatási-fejlesztési igényeket generálnak, melyek – mint önálló projektek – lehetőséget biztosítanak a hallgatók bevonására, a csapatban való feladatmegoldás képességének elsajátítására.

A mechatronikai képzések tartalmát úgy kívánjuk kialakítani, illetve tovább fejleszteni, hogy a
a végzés után a munkaerő-piacra kilépő hallgatók számára jó elhelyezkedési esélyeket biztosítson. Ennek érdekében a képzések tartalmának kialakításakor – különös tekintettel a gyakorlati foglalkozásokra és a kapcsolódó szakmai gyakorlati képzésre – fokozott figyelmet fordítunk a gyakorlatorientált szemléletmód érvényesítésére. Tekintettel arra, hogy a jövő a mechatronikai rendszereké, akár az automatákra, a robotokra, a járművekre, a gépgyártásra, a háztartási gépekre gondolhatunk, a végzés utáni elhelyezkedés nem lehet kétséges. Az ipar várja a mechatronikai mérnököket, mert a mechatronikai berendezések fejlődése csak most kezdődik. A jövőben várhatóan olyan területeken is megjelenik majd a mechatronika, mint az energetika (megújuló források), a mezőgazdaság, az orvostudomány, a vegyipar, az élelmiszeripar és a ma még szinte beláthatatlan területek.

-  Milyen technikai felszereltség segíti a mai kor szerinti korszerű oktatást?

A műszaki területen végzett oktatási, illetve kutatás-fejlesztési tevékenység alapfeltételei közé tartozik a megfelelő felszereltségű laboratóriumok rendelkezésre állása. Az Edutus Főiskola tatabányai székhelyén az alábbi műszaki laboratóriumok működnek:

  A)  IPARI LÉZERTECHNOLÓGIAI LABORATÓRIUM (C épület)

Laborvezető: Palotai Péter
Partner intézmény: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Non-profit Kft. (BZAKA)

Az alkalmazott lézertechnológia laboratóriumban kapott helyet a 400 millió forint értékű TruDisk 4001 Laser sugárforrás és TruLaser Cell 7020 CNC cella. A lézer sugárforrás vágási teljesítménye 4000 Watt, felhasználási területe jellemzően vágási és hegesztési műveletek, hiszen nagy sebességgel és nagyon magas precizitással, tizedmilliméteres pontossággal képes vágni.

A laboratóriumban található még egy 400W teljesítményű SPI Fiber Laser vágó- és hegesztőfejjel ellátott Kawasaki RS20N robotkar is, amely szabadabban mozog, ezért bonyolultabb felületek megmunkálására alkalmas. A konfiguráció lehetővé teszi korszerű, szoborszerű felületek megmunkálását éppúgy, mint a legnehezebb 6-szabadságfokú programozás gyakorlását.

A megmunkáló berendezések mellett számos kiszolgálórendszert is üzemeltet a Főiskola (sűrített levegő és gázellátás, elektromos betáp, fűtő- szellőzőrendszer), amelyek szintén részét képezik az oktatásnak.

A hallgatóink team munkában teljesítendő, ú.n. Projektfeladat keretében, a Főiskola Tervezés, Modellezés, Szimuláció laborjában megtervezett terméket gyártanak önállóan (szigorú felügyelet mellett) a lézerlaborban, amely termék visszamérése az Ipari Metrológia laborban történik.

  B)  AUTOMATIKA-PNEUMATIKA LABORATÓRIUM (B épület 1. labor)

Laborvezető: Molnár László

A mechatronikai terület két alaplaboratóriumában (pneumatika, hidraulika) az automatizálás oktatásához szükséges alaprendszerek kerültek kialakításra. A laborban megtalálhatóak az iparban használatos irányítás- és rendszertechnikai berendezések, eszközök. A fejlesztés kialakítása során a Főiskola teljes mértékben figyelembe vette a környékbeli vezető cégek képzési és munkaerő piaci igényeit. Ennek érdekében célul tűzte ki az iskola a Festo Authorized and Certified Traning Center (FESTO) akkreditációt.

  C)  AUTOMATIKA- HIDRAULIKA LABORATÓRIUM LEGO® műhely (B épület 2. labor)

Laborvezetők: Molnár László, Nagyné Csóti Beáta

A laboratóriumra érvényesek az előző laboratóriumnál írottak, kiegészítve az ide telepített „LEGO műhellyel”. A LEGO robotok építése és programozása, Főiskolánkon rendhagyó módon, már az általános iskolai szakkörök működtetésével is zajlik.

Az Edutus Lego Robot kezdeményezés három főbb projektelemből áll: a LEGO Robot versenyek – World Robot Olympiad (WRO) és FIRST® LEGO® League (FLL) – szervezéséből, a LEGO Robot szakkörből, és a LEGO általános iskolai matematika képzésbe történő bevezetéséből. Az Edutus Lego Robot projektek elsődleges célja az általános és középiskolai diákok érdeklődésének felkeltése a műszaki- és természettudományok iránt. A LEGO Robotok építése és programozása játékos, kötetlen módon ismerteti meg a fiatalokkal a műszaki- és természettudományok, illetve a PLC programozás alapjait. A módszer fejleszti az algoritmikus gondolkodást és a problémamegoldó készséget, támogatja a csapatmunkát, felkelti a műszaki érdeklődést. A Főiskola további célja, hogy a projektek eredményeként javuljon a felsőoktatásba bekerülő, illetve onnan kikerülő fiatalok – munkaerő-piaci igényeknek megfelelő – tudása, emellett a projektek segítségével bővíthető az intézmény partnerhálózata is.

  D)  TERVEZÉS-MODELLEZÉS-SZIMULÁCIÓ LABORATÓRIUM (B épület 3. labor)

Laborvezető: Molnár László

A laboratórium a legkorszerűbb számítógépes eszközökkel van ellátva, hogy ki tudja szolgálni a képzéshez kapcsolódó CAD/CAE/CAM programokat, amelyek segítségével a munkadarab „kitalálásától” a méretezésen keresztül a gyártásig minden funkció elkészíthető az AutoDesk, a SolidEdge, az EdgeCAM, a TruTopsCell programcsaládok segítségével. Ez a számítógépes háttér szolgálja ki LabView rendszer támogatásával a National Instruments által gyártott eszköz együttes, a mérés, beavatkozás, vezérlés és szabályozás területén grafikus programozói felületen, kiegészítve web alapú mérésekkel, amely otthonról is végrehajtható. Itt LAN-on elérhető legkorszerűbb mérésadat-gyűjtő rendszereket kell elképzelni, amelyek modulárisan bővíthetők, ezáltal is lehetőséget teremtve a sokszínűségnek, felműszerezve a hallgatói méréseket. Ez a terület oktatási szempontból a Mechatronika, Mérés és adatgyűjtés, Számítógépes irányítás, Beágyazott rendszerek - Mikrovezérlők témakörök laborhátterét fedi le.

  E)  IPARI METROLÓGIA LABORATÓRIUM (B épület 4. labor)

Laborvezető: Molnár László

A Mitutoyo szerepe meghatározó mind az oktatásban, mind az iparban a méréstechnika területén. A laboratórium elsősorban oktatást fed le a hagyományos méréstechnikától a CNC méréstechnikáig tartó területet. Ez utóbbi kiemelt jelentőségű, ugyanis a 3D-s MITUTOYO CRISTA APEX S7106 CNC koordináta mérőgép használatát a hallgatók a TRUMPF CNC cellában elkészült alkatrészek visszamérésével gyakorolják.

  F)  LÉZERFIZIKA, LÉZERSUGÁR VÉDELEM, MŰSZAKI OPTIKA LABORATÓRIUM (B épület 5. labor)

Laborvezető: Vavra Gábor

A laboratórium ad helyet a lézerfizika témakör mérési feladatainak vitelére, valamint az optikai-sugárvédelmi oktatási munkahelyek kialakításához. Itt két fő szempontot tart a Főiskola szem előtt: a tananyaggal összhangban mobil laboratóriumi munkahelyek kialakítását a fizikai, technológiai és biológiai alapok, valamint a lézervédelmi szaktárgyak támogatása a cél.

  G)  ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA LABORATÓRIUM (B épület 6. labor)

Laborvezető: Szabó Béla Gábor

A laboratórium a korszerű mérőeszközeinek (Agilent digitális oszcilloszkópok, tápegységek, multiméterek, függvény-generátorok) segítségével támogatja a Mechatronikai mérnök BSc szakunk alaptárgyi moduljának egyik meghatározó területét.

  F)  PASSZÍV HÁZ (B épület 7. labor)

Laborvezető: Szabó Béla Gábor

A laboratóriumnak helyt adó épület alapfunkciója szerint megújuló és alternatív energiafelhasználási lehetőségeket bemutató oktatási egység. A beépített technológiák kiválóan illeszthetők be egy eleve nagyon alacsony energiafelhasználású, passzív-ház kialakítású objektumba, amely így lehetőséget biztosít a Facility Management (Létesítmény-gazdálkodás) képzésen belüli energetikai, fenntarthatósági elemek bemutatására, oktatására is.

-  Meddig tudnak eljutni a diákoknak ezeknek a mai kor technikáinak megismerésében? A képzések során önálló munkavégzésig is eljutnak a leendő mérnökök?

Az Edutus Főiskola Magyarországon abban a speciális helyzetben van, hogy az egyetlen felsőoktatási intézmény, amelyben reguláris képzés keretében (BsC) lézersugaras anyagmegmunkáló technológiákat szakirányosan oktatnak. További specialitása a felsőoktatási körökben, hogy itt van a legnagyobb fényteljesítményű lézer sugárforrás (TruDisk 4001), ami sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. A hallgatók itt tudják megtanulni az iparban lévő legújabb lézeres anyagmegmunkálási technológiák gyakorlati megvalósítási módszereit, elsősorban lézeres vágás, lézeres hegesztés, és lézeres felületmódosítás területén.

Az Edutus Főiskola műszaki képzésein nincsenek bemutató jellegű megmunkálások, mérések! A hallgatók kötelesek a (kiemelkedően nagyértékű) eszközökön dolgozniuk, természetesen szakavatott felügyelet mellett.

Az Edutus Főiskola MIT a korszerű tudás és gyakorlat központja, és az alábbiakkal jellemezhető:
 ¤ gyorsan reagál a környezeti változásokra, kihívásokra,
 ¤ modern technológiákat tanít és alkalmaz,
 ¤ erős kompetenciaalapú gyakorlati képzést nyújt,
 ¤ a legkorszerűbb oktatásmódszertant és –technikát alkalmazza,
 ¤ széles regionális, országos és határon túli felsőoktatási kapcsolatrendszerrel rendelkezik,
 ¤ kiterjedt vállalati kapcsolatrendszerrel rendelkezik

-  Hogyan kapcsolódik egymáshoz a hegesztés és a lézertechnika?

  A lézersugaras hegesztés elmélete

Minden hegesztési kötés alapfeltétele, hogy a hegesztendő darabok az alapanyagra, vagy alapanyagokra jellemző atomi távolságba, rácsparaméternyire kerüljenek egymáshoz.  
A kellő számú atomnak, a hatótávon belülre való juttatása csak külső energiaforrással biztosítható: folyadék fázis létrehozásával az ömlesztő hegesztéseknél, illetve nagy képlékeny alakváltozás vagy diffúzió révén a sajtolóhegesztésnél. Az eljárás változatokkal a hegesztett szerkezetben létrehozott hegesztési kötésként az az anyagtartomány, amely a varrat kialakítása során megváltozott. Az idők során egy-egy adott hegesztési feladatra specifikus eljárás változatokat fejlesztettek ki.

A hegesztési kötés kialakításához szükséges külső energia bevitelre növekvő ütemben alkalmaznak lézersugarat, kihasználva számos előnyös tulajdonságát:

 ¤  A tervezhető energia bevitel miatt alacsony a termikus terhelés, a hőhatásövezet, ebből adódóan csekély a vetemedés.
 ¤  Kisméretű varratgeometria, csökken, vagy teljesen elhagyható az utómunka.
 ¤  Nagyon jól automatizálható.
 ¤  Integrálhatóság, jól kombinálható egyéb gyártási eljárással.
 ¤  A folyamat gyors, rövid a ciklusidő.
 ¤  A folyamatellenőrzés magas, a minőség reprodukálható.
 ¤  Változatosabb anyagpárosítás lehetséges.
 
A lézersugaras hegesztés során az alapanyag a lézersugár egy részét elnyeli, a sugárzás többi részét az alapanyagtól és a felületi kidolgozástól függő mértékben reflektálja. Az elnyelt sugárzás felhevíti az alapanyagot, a bevitt teljesítménytől függően az alapanyag megolvad, illetve olvadékká és plazmává alakul. A lézersugaras hegesztésnél az energiaforrás a fókuszfoltba sűrítve jut a hegesztendő felületre. A fókuszfolt átmérője, az optikai rendszertől és a fókusz pozíciótól függően néhány száz mikrométer, amely megköveteli a nagyon pontos munkadarab előkészítést. A lézersugaras hegesztési eljárással hozaganyag nélkül, vagy hozaganyag hozzáadásával készítenek varratokat. A koncentrált hőbevitellel nagyon gyors a hevítést, amely különleges anyagpárosításokat is lehetővé tesz.

A fizikai folyamatok szerint osztályozva a lézersugaras hegesztésnek két változata létezik, a hővezetéses, és a mélyvarratos eljárás. A két változat között a darab felületén kialakuló teljesítmény sűrűség mértéke szab határt, amely érték anyagfajtánként változó. Általánosságban elmondható, hogy 106 W/cm2-nél alacsonyabb teljesítménysűrűségnél hővezetéses, ennél magasabb szinten a mélyvarratos hegesztés feltételei dominálnak.

A hővezetéses hegesztési folyamat során a lézersugár az alapanyag felületén elnyelődve létrehozza az ömledéket. Az ömledék felületén intenzív áramlás indul meg, amely megindítja a hőtranszportot az olvadék-szilárd fázishatár felé, a bevitt energia mennyiségétől függően tovább olvasztva és hevítve az alapanyagot.

-  Melyek a főbb kutatási területeik a hegesztési folyamatoknál? Milyen kutatásokban vesznek részt és kikkel működnek együtt?

  2 db befejezett projekt:

  A) TÁMOP-4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0075

A projekt neve: Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgáltában
A projekt időtartama: 2012. október 01 – 2015. január 31.
Főkedvezményezett: Edutus Főiskola
Kedvezményezett1: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Kedvezményezett2: UNIVERSITAS – GYŐR Szolgáltató Nonprofit Kft.
Közreműködő szervezet: EMMI (korábban ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.)
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 683.781.330 Ft, ebből Edutus: 336.497.237 Ft
A projekt teljes költségvetése: 683.781.330 Ft, ebből Edutus: 336.497.237 Ft
Támogatási intenzitás:  100%
Projektmenedzser: Orosz György/Szögi Zoltán
Szakmai vezető: Valenta László

Az alapkutatás során az alábbi alprojektek valósulnak meg:
1. Eltérő anyagú jármű karosszéria elemek egyesítése lézersugárral.
2. Tömbi anyagok plazmaképződéssel járó lézersugaras hegesztési technológiájának fejlesztése
3. Új típusú napkollektor, illetve hőcserélő létrehozása lézersugaras technológiával.
4. Megújuló energiahasznosító rendszerek fejlesztő és minősítő módszerének elvi és gyakorlati kiépítése.
5. Lézersugaras technológiával gyártott általános célú és járművek energiamenedzsmentjében is alkalmazható duális funkció napelem panelek kutatása.
6. Lézer sugárbiztonsági „safety office” és oktatás megteremtése.

  B)  TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-2015-0007

A projekt neve: Kutatás-fejlesztési projektek definiálása a lézertechnológia területén (nemzetközi) kutatói teamek közreműködésével a Széchenyi István Egyetem bázisán
A projekt időtartama: 2015.04.01-2015.11.30.
Kedvezményezettek (konzorciumos):    
főkedvezményezett: Széchenyi István Egyetem
kedvezményezett1: Edutus Főiskola
kedvezményezett2: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 294.018.511 Ft, ebből Edutus: 56.222.900 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
A projekt célja, hogy a konzorciumi partnerek (SZE, Edutus, Bay) további kutatás-fejlesztési projekteket generáljanak a lézertechnológia területén. Cél, hogy azonosításra és definiálásra kerüljenek a kutatás-fejlesztési területek és ezekhez konkrét megvalósítási terv készüljön. A projekt 8 db K+F projekt előkészítését tervezi. A projekt feladata is, hogy felmérje, a lehetséges hazai és nemzetközi partnereket is.

A projektben az Edutus Főiskolának az alábbi feladatai vannak:

•  Lézersugaras vágás technológiájának fejlesztése. Ebben a kutatási főirányban a lézersugaras automatizált (NC) vágás technológiai paramétereinek fejlesztését tűzzük ki célul. Ehhez meg kell határozni azt az egy vagy több paraméteres célfüggvényt, amely biztosítja a vágási technológiával szemben támasztott komplex követelményrendszert. Ezen követelményrendszer mentén kell az optimalizációt végigfuttatni, annak a korlátnak a figyelembevételével, hogy a fizikai-műszaki térhez képest az adott lézerberendezés technikai ablaka szűkebb mezőt fed le. (pl. vágási sebesség, teljesítménysűrűség, üzemmód, stb.). A kísérlettervek segítségével törekedni kell a lokális optimumok helyett a globális értékek meghatározására. A főirányban két elkülönülő K+F projektet határoztunk meg.

Az autóiparban legjobban elterjedt bevonatos acéllemezekhez tartozó vágási paraméterek (vágási sebesség, lézersugár teljesítménye, fókuszhelyzet, fúvókatávolság stb.) optimalizálásával foglalkozunk.

A legújabb tudományos-technikai irányoknak megfelelő új anyagtípusok – alumínium- és magnézium ötvözetek illetve ezek szálerősített kompozitjai – eseteire új paramétercsoportokat kívánunk megalkotni

•  Hibrid kötések létrehozása lézersugár segítségével. A járműiparban négyféle anyagcsoport: a fémek és ötvözeteik, a polimerek, a kerámiák, és a társított anyagok együttes alkalmazása figyelhető meg, és ezért szükségszerű, hogy a különböző típusú elemek között tartós mechanikai igénybevételnek ellenálló kötést hozzunk létre. A megegyező anyagi minőségű alkatrészek közötti kötés létrehozására ma már kiforrott technológiák állnak rendelkezésre, de a különböző összetételű és szövetszerkezetű ötvözetek és más-más anyagcsoportba tartozó anyagú alkatrészek közötti közvetlen kötés technológiájának fejlesztése ma az érdeklődés középpontjában áll. Ebben a kutatási főirányban, a járműiparban széleskörűen alkalmazott lemezanyagok lézersugaras hegesztésével, illetve ugyanezen lemezanyagok és polimerek közötti közvetlen, vagy esetleg átmeneti réteg alkalmazásával végzett kötések technológiai fejlesztésével foglalkozunk.

  Futó projekt:

  C)  EFOP-3.6.1-16-2016-00009
A projekt neve: Lézertechnológiai és energetikai alapkutatás megvalósítása az Edutus Főiskolán, tudástranszfer, továbbá a vállalati kapcsolatok és a társadalmi szerepvállalás erősítését célzó tevékenységekkel kiegészítve
A projekt modul neve: Újszerű anyagok lézersugaras hegesztés- és vágástechnológiájának kutatása
A projekt modul időtartama: 2017.03.01-2018.10.31.

-  Melyek a további terveik, mit szeretnének megvalósítani az elkövetkező időszakban?

a)  Az Edutus Főiskola elkezdte az Ipari Lézertechnológiai Laboratórium ISO 9001:2015 (Minőségirányitási Rendszer) szerinti tanúsított státusznak való megfeleléssel kapcsolatos auditra a felkészülést. A tanúsított státusz szerinti működés egyfelől hatékonyabbá és optimalizáltabbá teszi a laboratórium működését, hozzájárulva a vállalati ügyfelek bizalmának megnyeréséhez, új együttműködések kialakításához.

b)  Az Ipari Lézertechnológiai Laboratóriumban került elhelyezésre az AGC Glass Kft.-től ajándékba kapott FANUC ipari robot, amely a beüzemelést követően szélesítheti a mechatronikai mérnök képzés szakmai palettáját (nemcsak robotos lézeres anyagmegmunkálás, hanem egyéb robot segítségével végzett anyagmegmunkálási fajták: fúrás, marás, esztergálás, stb. oktatása is lehetővé válik a gyakorlatban.

c)  Élhajlító gép beszerzése az Ipari lézer labor számára, amely szintén bővítheti az ipari együttműködések körét, valamint az oktatási lehetőségeket. Emellett poradagoló berendezés is bővíti az Ipari Lézer Labor eszközparkját.

d)  EFOP-4.2.1-2017-00023 „Labor és infrastruktúra fejlesztés az Edutus Főiskolán” pályázat keretében beszerzésre kerül:

 o  A gyors prototípus készítés (Rapid Prototyping, RP) készítés oktatására a 3. laborba 4 darab 3 D nyomtató kerül beszerzésre. RP alatt egy tetszőleges (bonyolultságú) háromdimenziós fizikai test (darab) numerikus leírásból (általában egy CAD modell) történő gyors, teljesen automatizált és nagy rugalmasságú előállítását értjük. Ezen felül vágó és gravírozó géppel is bővül az eszközpark.
 o  Anyagszerkezeti vizsgálatokra egy 3D Keyens optikai mikroszkóp
 o  A lézeres anyagmegmunkálások bővítése érdekében 2 darab CO2 lézer a 2. laborba.
 o  Passzív ház (7. labor): A főiskola intézmény fejlesztési tervével összhangban tovább szeretné bővíteni a napenergia hasznosítás, elsősorban a napelem/napkollektoros rendszerek hatékonyság növelő vizsgálati módszereinek kidolgozási területén kialakított infrastruktúráját, valamint ezekhez kapcsolódó kutatási és oktatási területeket is (Solar kutatóközpont)
 
 > National Instruments eszközök beszerzése
 > Teljesítmény távadó és mérőkártyák beszerzése
 > FLIR E6 MSX hőkamera beszerzése
 > Villamos és elektronikai szerelési anyagok beszerzése
 > Minősített napkollektorok és napelemek beszerzése
 > Mérési adatok gyűjtését kiszolgáló lap-topok beszerzése

* Minden IpariCégek.hu Riport saját készítésű, minden jogot fenntartunk!   


Riportok ; Ipari Blog ; NEWS ; Ipari cégek ; Ipari hírek ; Autó, jármű, közlekedés, utazás ; Robot, automatika, automata ; Lézer ; Fém, gépipar ; Hegesztés ; CNC-PLC

Eladó ipari cégek ajánlatainkból:

Legújabb  Ipari hírek a több mint 12.000 ipari hírből:

Legújabb Cégfelvásárlás hírek: