Ön egy túl régi böngészőt használ, ami nem kérpes megjeleníteni megfelelően ezt a weboldalt. Kérjük frissítse böngészőjét!

ABB: 2022. IV. negyedév eredményei

2023.02.03

Forrás: Momentum Communications Kft., ABB Sajtóközlemény
SVÁJC, ZÜRICH, 2023. FEBRUÁR 2.
Erős teljesítményjavulás a IV. negyedévben és a hosszú távú árréscél korai elérése


2022. IV. NEGYEDÉV: 
•  Megrendelések: 7,6 milliárd $, -8%; összehasonlító alapon*1 +2%  
•  Árbevétel: 7,8 milliárd $; +3%; összehasonlító alapon +16%  
•  Működési eredmény: 1.185 millió $; marzs: 15,1%
•  Üzemi EBITA1: 1 146 millió $; marzs1: 14,8% 
•  Alap EPS: 0,61 $ 
•  Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 687 millió $; a folytatódó tevékenységek esetében az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 720 millió $ volt, amely tartalmazza a Kusile projekt korábban bejelentett elszámolásából eredő mintegy 315 millió dolláros kedvezőtlen hatást is. 
 
A 2022-ES TELJES ÉV FŐBB SZÁMAI: 
•  Megrendelések: 34,0 milliárd $, +7%; összehasonlító alapon1 +16%   
•  Árbevétel: 29,4 milliárd $; +2%; összehasonlító alapon +12%  
•  Működési eredmény: 3.337 millió $; marzs: 11,3% 
•  Üzemi EBITA1: 4.510 millió $; marzs1: 15,3% 
•  Alap EPS: 1,30 $ 
•  Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 1 287 millió $; a folytatódó tevékenységek esetében az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 1 334 millió $ volt. 
 
KULCSSZÁMOK  
;  ; VÁLTOZÁS ;  ; VÁLTOZÁS 
(millió $, ha másképp nincs jelezve) ; Q4 2022 ; Q4 2021 ; US$ Összehas. alap.*1 ; FY 2022 ; FY 2021 ; US$ Összehas. alap.*1
- Megrendelések ; 7.620 ; 8.257 ; -8% ; 2% ; 33.988 ; 31.868 ; 7% ; 16%
- Árbevétel ; 7.824 ; 7.567 ; 3% ; 16% ; 29.446 ; 28.945 ; 2% ; 12%
- Bruttó nyereség ; 2.658 ; 2.397 ; 11% ;  ; 9.710 ; 9.467 ; 3% ;  ; 
- - az árbevétel %-ban ; 34,0% ; 31,7% ; +2,3 pont ;  ; 33,0% ; 32,7% ; +0,3 pont ;  ;
- Működési eredmény ; 1.185 ; 2.975 ; -60% ;  ; 3.337 ; 5.718 ; -42% ;  ;
- Üzemi EBITA*1 ; 1.146 ; 988 ; 16% ; 28%*3 ; 4.510 ; 4.122 ; 9% ; 18%*3
- - a működési bevételek %-ában*1 ; 14,8% ; 13,1% ; +1,7 pont ;  ; 15,3% ; 14,2% ; +1,1 pont ;  ;
- Folytatódó tevékenységek eredménye, adók levonása után ; 1.168 ; 2.703 ; -57% ;  ; 2.637 ; 4.730 ; -44% ;  ; 
- ABB-nek tulajdonítható nettó jövedelem ; 1.132 ; 2.640 ; -57% ;  ; 2.475 ; 4.546 ; -46% ;  ;
- Alap EPS ($) ; 0,61 ; 1,34 ; -55%*2 ;  ; 1,30 ; 2,27 ; -43%*2 ;  ;
- Üzemi tevékenységekből származó cash-flow*4 ; 687 ; 1.020 ; -33% ;  ; 1.287 ; 3.330 ; -61% ;  ;
- Folytatódó tevékenységek üzemi tevékenységeiből származó cash-flow ; 720 ; 1.033 ; -30% ;  ; 1.334 ; 3.338 ; -60% ;  ; 
 
*1  A nem GAAP szerinti számokért lásd a 'kiegészítő egyeztetések és meghatározások' részt az alant található 2022. IV. negyedéves pénzügyi tájékoztatóban.
*2  Az EPS növekedési ráták számítása nem kerekített összegekkel történt.  A 2021-es számok tartalmazzák a Mechanikus Erőátvitel divízió eladásával kapcsolatos hatást is. 
*3  Konstans deviza (nincs kiigazítva az üzleti portfólió változásainak megfelelően).
*4  Az összeg a folytatódó és nem folytatódó tevékenységekre vonatkozó összesített értéket tünteti fel.
 
„2022 újabb sikeres év volt az ABB számára; folytattuk az üzleti portfóliónk további optimalizálását, és a tervezettnél korábban elértük árréscélunkat. Erőfeszítéseinknek köszönhetően az ABB még ellenállóbbá vált. A jelenlegi piaci bizonytalanságtól függetlenül 2023-ban is meg akarjuk mutatni, hogy képesek vagyunk folyamatosan, legalább 15%-os üzemi EBITA árrést elérni."
Björn Rosengren, vezérigazgató
 
Vezérigazgatói összefoglaló 
 
2022 IV. negyedévében, összehasonlítható alapon növeltük a rendelésállományt és a bevételeket, 16%-kal növeltük az üzemi EBITA-nkat, 170 bázisponttal javítottuk az üzemi EBITA árrést, a ROCE-t (befektetett tőke megtérülését) 16,5%-ra emeltük 2022-re, így annak értéke a céltartományon belül volt. Mindent összevetve, úgy vélem, hogy szép eredményeket értünk el. 
 
A legtöbb ügyfélszegmensben az ügyfelek aktivitása kismértékben javult vagy változatlan maradt, kivéve a lakásépítés és a célgépgyártás területét, ahol visszaesés volt tapasztalható. A célgépgyártás piaci kilátásai továbbra is stabilak, bár a negyedik negyedévi tendenciákra kedvezőtlenül hatott, hogy a feszített értékláncban kialakult hosszú szállítási határidők miatti előrendelési időszakot követően a vevők normalizálták rendeléseik ütemezését. Ez a Robotika és Gyártásautomatizálás üzletág beérkező rendelésállományát csökkentette, míg a másik három üzletág rendelésállománya stabil maradt, vagy összehasonlító alapon növekedést mutatott. A bevételek magasak voltak és 3%-kal (összehasonlító alapon 16%-kal) nőttek. Az amerikai régió volt a rendelések növekedésének motorja, míg Európa visszaesett, Ázsia, a Közel-Kelet és Afrika pedig összességében nagyjából stabil maradt a kínai csökkenés ellenére. A fokozódó Covid-helyzet Kínában némileg lelassította a helyi üzleti tevékenységet az időszak vége felé. Elsődleges feladatunk munkatársaink biztonságának és egészségének megőrzése.
 
Erőteljes árpolitikánk a megemelkedett volumenekkel együtt támogatta a magasabb bruttó árrés elérését, és erős pozitív hatást gyakorolt az üzemi EBITA alakulására, amely 170 bázispontos javulást követően 14,8%-ra emelkedett, ami több év óta a legerősebb negyedik negyedéves árrés. A közelmúltat vizsgálva a 15,3%-os üzemi EBITA elérése azt jelenti, hogy 2022 rekordév volt az ABB számára. Kitűnő árpolitikát alakítottunk ki, jól teljesítettünk a megemelkedett volumenekkel, és némi plusz támogatást adtak a szokatlanul alacsony vállalati költségek. Meg vagyok elégedve azzal, ahogyan a divíziók kezelték az olyan kihívásokat, mint az ellátási lánc korlátai, a szűkös munkaerőpiac, a Covid-hoz kapcsolódó lezárások Kínában és a magas inflációs környezet.
 
A negyedévben elért 687 millió dolláros cash flow az egyetlen olyan terület, amely nem felelt meg teljesen a várakozásainknak, mivel a nettó forgótőke felhasználása a vártnál lassabb volt. Ez a közeljövőben fontos fókuszterület lesz számunkra, mivel magas rendelésállományt kell teljesítenünk. A korábban bejelentetteknek megfelelően a Kusile projekthez kapcsolódó kérdések lezárása mintegy 315 millió dollárral terhelte a cash flow-t, míg az Energetikai Hálózatok (Power Grids) üzletág értékesítésének lezárása 1,4 milliárd dollár nettó készpénz-hozzájárulást eredményezett a befektetési tevékenységekben. 
 
Továbbra is kitartunk azon tervünk mellett, hogy az E-mobility divíziónkat különálló egységként bevezessük a tőzsdére, amennyiben a piaci feltételek ehhez megfelelőek. Eközben január végéig lezártuk a tőzsdei bevezetés előtti zártkörű részvénykibocsátást, amelynek keretében mintegy 525 millió CHF értékben új részvényeket bocsátottunk ki új, kisebbségi befektetők részére, akik az E-mobility divízióban mintegy 20%-os tulajdonrészt képviselnek. A bevételt az E-mobility divízió növekedési potenciáljának kiaknázására fogjuk felhasználni a hardver és szoftver területén megvalósuló organikus és M&A (fúziókra és akvizíciókra támaszkodó) befektetések révén.
Közvetlenül a negyedik negyedév zárása után végrehajtottuk a bejelentett portfólióoptimalizálási programunk utolsó részét, és aláírtuk az Energetika üzletágunk Energiaátalakítás (Power Conversion) divíziójának eladásáról szóló megállapodást. Innentől tovább folytatjuk üzleti portfóliónk termékcsoport-szintű felülvizsgálatát a jelenlegi divízióinkon belül. Ilyen például az a döntésünk, hogy 2023 folyamán kezdeményezzük a vészvilágítási termékkör eladását, mely az Energetika üzletághoz tartozó Smart Buildings divízió része. 
A svéd Boliden bányászati és kohászati céggel való partnerség révén stratégiai együttműködést alakítottunk ki, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátású rezet használjunk az elektromágneses keverőberendezéseinkben (EMS) és nagy hatásfokú villanymotorjainkban, így újabb lépést tettünk a 2030-ra kitűzött célunk felé, hogy egy körforgásos rendszert alakítsunk ki a termékeink és a megoldásaink legalább 80 százalékánál. A cél az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, miközben előmozdítjuk a körforgásos gazdaságra való átállást.
 
A 2023-as évet tekintve jelenleg nem számítunk a kereslet jelentős visszaesésére, bár a magas inflációs környezet bizonytalanságot jelent. A rendelések összehasonlító alapon történő növekedését – legalábbis az év első felében – némileg hátráltathatja a tavalyi, nagyon magas rendelési szint, valamint az a tény, hogy a feszített értéklánc miatt kialakult előrendelési időszakot követően a vevők normalizálták rendeléseik ütemezését. Várakozásaim szerint összehasonlító alapon a bevételnövekedés 5% feletti lesz, amit a rendelésállomány feldolgozása is támogat. A cash flow javulni fog, amennyiben csökkentjük a nettó forgótőke-igényt, és arra is szükség lesz, hogy kevesebb olyan tétel legyen, amely negatívan hat az eredmények összehasonlítására. A 2023-as évet jó lehetőségnek tartom az ABB számára annak bizonyítására, hogy folyamatosan, legalább 15%-os éves üzemi EBITA-marzsot tudjunk elérni. 
Figyelembe véve a javuló teljesítményt, a robusztus cash flow-t és a stabil mérleget, az Igazgatóság részvényenként 0,84 CHF osztalékot javasol. Ez nagyobb az előző évi 0,82 CHF-hez képest, és összhangban áll azzal a hosszú távú törekvésünkkel, hogy az egy részvényre jutó osztalék fenntarthatóan emelkedjen az idő haladtával, miközben továbbra is a növekedési törekvéseinket támogató stabil mérleget helyezzük előtérbe. Terveink szerint a 2023-as teljes évre folytatjuk a részvény-visszavásárlásokat.
 
Kilátások
 
2023 első negyedévében összehasonlítható alapon bevételeink kétszámjegyű növekedésére számítunk, ami az üzemi EBITA-marzs némi javulását támogatja az előző évhez képest. 
 
A 2023-as teljes év tekintetében a jelenlegi piaci bizonytalanság ellenére arra számítunk, hogy összehasonlító alapon az árbevétel növekedése meghaladja az 5%-ot, és ismét elérjük hosszú távú célunkat, a legalább 15%-os üzemi EBITA-marzsot.
 
Linkek
 
- A 2022. IV. negyedévre és a teljes évre vonatkozó jelentés (PDF):
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A7781&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch  
 
- A IV. negyedév és a 2022-es teljes év eredményei: Pénzügyi tájékoztató - angol (PDF): 
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A7780&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch   
 
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, termékeivel és megoldásaival elősegíti egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását. A vállalat megoldásai a mérnöki szaktudás és a szoftverek összekapcsolásával optimalizálják a berendezések gyártását, mozgatását, energiaellátását és működtetését. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB közel 105.000 munkatársa elkötelezett az ipari átalakulást felgyorsító innovációk előmozdítása mellett. 
 
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban. 
 
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu  
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag  
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/  
YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag   
 
www.abb.hu    

Cégfelvásárlás, cégeladás ; NEWS ; Ipari cégek ; Ipari hírek ; Business ; Munkagép, haszongép ; Robot, automatika, automata ; - ABB ; Fém, gépipar ; Logisztika, szállítmányozás, beszállítás ; Energia, közmű, akkumulátor, motor, meghajtás, környezetvédelem

Legújabb Cégfelvásárlás hírek:

Legújabb  Ipari hírek a több mint 10.000 ipari hírből: