Ön egy túl régi böngészőt használ, ami nem kérpes megjeleníteni megfelelően ezt a weboldalt. Kérjük frissítse böngészőjét!

Betöltés...

ABB: 2022. I. negyedévi eredmények

2022.04.21

Forrás: ABB, Hírek
Stabil teljesítmény bizonytalan környezetben
Eseti közlemény a SIX Swiss Exchange tőzsdei szabályzatának 53 cikkelye szerint
• Rendelésállomány: 9,4 milliárd $, +21%; összehasonlító alapon*1 +28%


• Árbevétel: 7,0 milliárd $, +1%; összehasonlító alapon +7%
 
• Működési eredmény: 857 millió $; marzs: 12,3%
 
• Üzemi EBITA1: 997 millió $; marzs1: 14,3%
 
• Alap EPS 0,31 $; 25%2
 
• Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja: -573 millió $; a folytatódó tevékenységek cash-flow-ja: -564 millió $ 
 
KULCSZÁMOK (millió $, ha másképp nincs jelezve) ; VÁLTOZÁS ; 
;  ; Q1 2022 ; Q1 2021 ; US$ ; Összehas. alapon*1
 
Rendelésállomány: 9.373 ; 7.756 ; 21% ; 28%
 
Árbevétel: 6.965 ; 6.901 ; 1% ; 7% 
 
Bruttó nyereség: 2.281 ; 2.268 ; 1% ;  ;
 az árbevétel %-ban : 32,7% ; 32,9% ; -0,2 pont ;  ;
 
Működésből származó eredmény: 857 ; 797 ; 8% ;  ; 
 
Működési EBITA*1: 997 ; 959 ; 4% ; 8%*3
 a működési bevételek %-ában*1: 14,3% ; 13,8% ; +0,5 pont ;  ; 
 
Folytatódó tevékenységek eredménye (vesztesége), adók levonása után: 643 ; 551 ; 17% ;  ; 
 
ABB-nek tulajdonítható nettó jövedelem: 604 ; 502 ; 20% ;  ; 
 
Alap EPS ($): 0,31 ; 0,25 ; 25%*2 ;  ; 
 
Működési tevékenységekből származó cash-flow *4: (573) ; 543 ; n.a. ;  ; 
 
Folytatódó tevékenységek működési tevékenységeiből származó cash-flow: (564) ; 523 ; n.a. ;  ; 
 
*1 A nem GAAP szerinti számokért lásd a 'kiegészítő egyeztetések és meghatározások' részt az alant található 2022. I. negyedéves pénzügyi tájékoztatóban.
*2 Az EPS növekedési ráták számítása nem kerekített összegekkel történt.
 
*3 Konstans deviza (nincs kiigazítva az üzleti portfólió változásainak megfelelően).
 
*4 Az összeg a folytatódó és nem folytatódó tevékenységekre vonatkozó összesített értéket tünteti fel.
 
„Az ABB a számos külső bizonytalansági tényező ellenére is ígéretes teljesítménnyel kezdte az évet. Arra számítok, hogy az idei évben javul a jövedelmezőségünk, stabil lesz a cashflow, és végrehajtjuk a betervezett portfólióoptimalizálási lépéseinket.” Björn Rosengren, vezérigazgató

Vezérigazgatói összefoglaló
 
Az első negyedévben szemtanúi voltunk az emberi tragédiát jelentő ukrajnai háború kitörésének, ezért az egyik legfontosabb prioritásunk az volt, hogy biztosítsuk dolgozóink biztonságát és jólétét. Az ukrán emberek támogatására törekedve jelentős adományt nyújtottunk a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának. Mielőtt felfüggesztettük volna az Oroszországból érkező új megrendelések fogadását, az orosz rendelések az ABB bevételeinek mindössze 1-2%-át tették ki.
 
Az ügyfélaktivitás a negyedév során végig erős volt, ami a rendelésállomány nagyon magas, 21%-os (összehasonlító alapon 28%-os) növekedését eredményezte az előző évhez képest. A fő ügyfélszegmensek többségének és a régióknak a teljesítménye kedvezően alakult, és négyből három üzletág magas, kétszámjegyű növekedéstért el. Figyelemre méltó, hogy a magas rendelésállományt nem a nagy megrendelések, hanem az erős ügyfélaktivitás eredményezte. A rendelésállomány kedvező alakulást az sem érintette jelentősen, hogy a Folyamatautomatizálási üzletágnak mintegy 190 millió dollár értékű rendelést törölnie kellett.
 
A bevételek 1%-kal (összehasonlító alapon 7%-kal) nőttek, amit az alkatrészhiánnyal sújtott Robotika és Gyártásautomatizálás kivételével, minden üzletág pozitív fejlődése támogatott. A teljesítésre váró rendelésállomány az időszak végére 18,9 milliárd dollárra nőtt, ami 28%-os növekedést jelent az előző évhez képest (összehasonlító alapon 32%-os növekedés). Kínának a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban bevezetett zéró tolerancia politikája nem gyakorolt lényeges hatást arra, hogy az első negyedévben teljesíteni tudjuk a vállalt szállításokat. Ennek ellenére figyelemmel kísérjük a helyzetet, és bár nehéz számszerűsíteni, nem zárjuk ki, hogy a helyi lezárások rövid távon némileg kedvezőtlen hatással lehetnek a működésre.
 
Összességében 14,3%-os működési EBITA-t értünk el. A magasabb volumeneknek és a sikeres árképzési intézkedéseknek köszönhetően sikerült ellensúlyoznunk a költséginfláció kedvezőtlen hatásait, amelyek elsősorban a nyersanyagokhoz, egyes alkatrészekhez, a logisztikához és a munkaerőpiachoz kapcsolódtak. Emellett a kedvező eredményt a Corporate Other költségek alacsony szintje is támogatta. Emlékeztetőül, a tavalyi 13,8%-os működési EBITA marzsot 30 bázisponttal pozitívan befolyásolta a Mechanikus Erőátvitel divízió nemrég lezárult eladása is. Az alaptevékenységeket tekintve örömmel állapítom meg, hogy a jelenlegi inflációs környezetben és a feszes szállítási értéklánccal is sikerült kissé javítanunk a működési EBITA árrést. Ez azt tükrözi, hogy a fokozott elszámoltathatóság, átláthatóság és gyorsaság érdekében végzett kemény munkánk eredményesnek bizonyul.
 
A működési tevékenységekből származó cash-flow -573 millió USD volt. A várakozásoknak megfelelően csökkent a tavalyi évhez képest, de a csökkenés a vártnál nagyobb mértékű volt. A csökkenés elsősorban a nettó működőtőke vártnál nagyobb mértékű felhalmozódásának tudható be, ami a rendelésállományból történő kiszállítások támogatását szolgálta. A jövőben egyértelműen a készpénztermelő képesség fokozása lesz a középpontban, és stabil egész éves pénzforgalmat várok.
 
Amint azt a márciusi fenntarthatósági jelentésünkben is közzétettük, 2021-ben összességében jól haladtunk a 2030-ig kitűzött fenntarthatósági céljaink teljesítése felé. Példaként említhetjük, hogy a saját szén-dioxid-kibocsátásunkat 39%-kal csökkentettük a 2019-es bázishoz képest. Emellett a tavaly értékesített termékeink, szolgáltatásaink és megoldásaink lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy az első év után 11,5 megatonnával csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátásukat, ami jó kezdetet jelez a 2030-ra kitűzött több mint 100 megatonnás célunk elérése felé.
 
Előrelépést értünk el a portfólióoptimalizálási lépések terén is. Tervezzük a Turbófeltöltők divízió kivezetését, bár a geopolitikai bizonytalanságok miatt a második negyedévre halasztottuk a divízió kiválásáról vagy eladásáról szóló végleges döntést. A divízió önálló vállalatként történő kiválására készülve bevezettük az új Accelleron cégnevet és márkát. Az E-mobilitás divízió esetében a részleg második negyedévben történő tőzsdei bevezetésre vonatkozó tervünk továbbra is érvényben van, végrehajtását a konstruktív piaci feltételektől tesszük függővé.
 
Nagy várakozással tekintek az Energetika és a Hajtások üzletágak vezetésében végrehajtott változások kedvező hatásai elé. Nagyon bízom Tarakban és Mortenben, és arra számítok, hogy tovább javítják a működési teljesítményt mind az üzleti növekedés, mind a nyereségesség szempontjából. A kinevezésük április 1-jével lépett hatályba.
 
Végezetül örömmel jelentem be, hogy folytatódik a részvény-visszavásárlás 3 milliárd dollár erejéig, beleértve az Energetikai Hálózatok (Power Grids) divízió értékesítéséből származó, fennmaradó 1,2 milliárd dolláros bevétel visszafizetésére vonatkozó ígéret teljesítését. Ez az új részvény-visszavásárlási program április 1-jén indult.
 
Kilátások
 
2022 második negyedévében az ABB arra számít, hogy a mögöttes piaci aktivitás nagyjából hasonló marad az előző negyedévhez képest. A második negyedéves bevételek abszolút értékben általában erősebbek, ami támogatja az enyhe, folyamatos árrés-növekedést, feltételezve, hogy Kínában nem eszkalálódnak a koronavírus-járvány miatti lezárások.
 
A 2022-es év egészére folyamatos árrés-javulást várunk legalább a 2023-ra elérendő 15%-os célértékig, amelyet a megnövekedett hatékonyság is támogat, ahogy a decentralizált működési modellt és a teljesítmény-alapú kultúrát minden részlegünkben maradéktalanul kiépítjük. Továbbá támogatást remélünk a várható pozitív piaci lendülettől és az erős rendelésállományunktól is.
 
2022. I. negyedévi jelentés teljes szövege (PDF): 
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8105&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch    
 
2022. I. negyedévi eredmények: pénzügyi tájékoztató - angol (PDF): 
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8103&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch    
 
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 105.000 munkatársa garantálja.
www.abb.com   
 
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
 
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu  
 
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag  
 
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/  
 
YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag  
 
www.abb.hu   

Cégfelvásárlás, cégeladás ; NEWS ; Ipari cégek ; Ipari hírek ; Business ; Robot, automatika, automata ; - ABB ; Fém, gépipar ; Logisztika, szállítmányozás, beszállítás ; Energia, közmű, akkumulátor, motor, meghajtás, környezetvédelem

Legújabb Cégfelvásárlás hírek:

Legújabb  Ipari hírek a több mint 10.000 ipari hírből: