Ön egy túl régi böngészőt használ, ami nem kérpes megjeleníteni megfelelően ezt a weboldalt. Kérjük frissítse böngészőjét!

Betöltés...

ABB: 2021. IV. negyedévi eredmények

2022.02.03

Forrás: ABB, Hírek
Erős kereslet, megnövekedett nyereség és árrés támogatja a robusztus cash flow-t
2021. IV. negyedév
• Rendelésállomány: 8,3 milliárd $, +18%; összehasonlító alapon*1 +21%


• Árbevétel: 7,6 milliárd $, +5%; összehasonlító alapon +8%
 
• Működési eredmény: 2.975 millió $; marzs 39,3%
 
• Üzemi EBITA*1: 988 millió $; marzs*1: 13,1%
 
• Alap EPS 1,34 $; az előző év hasonló időszakában jelentett -0,04 $-hoz viszonyítva növekedett
 
• Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 1.020 millió $ volt; a folytatódó tevékenységek cash-flow-ja 1 033 millió $
 
2021-es egész évi eredmények
 
• Rendelésállomány: 31,9 milliárd $, + 20%; összehasonlító alapon1 + 17%
 
• Árbevétel: 28,9 milliárd $, + 11%; összehasonlító alapon +8%
 
• Működési eredmény: 5.718 millió $; marzs 19,8%
 
• Üzemi EBITA1: 4.122 millió $; marzs1 14,2%
 
• Alap EPS: 2,27 $; -7%2
 
• Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 3.330 millió $ volt; a folytatódó tevékenységek cash-flow-ja 3 338 millió $
 
• Javasolt részvényenkénti osztalék: CHF 0,82, ami magasabb a tavalyi CHF 0,80-hoz lépest 
 
KULCSZÁMOK ; VÁLTOZÁS ; VÁLTOZÁS   
(millió $, ha másképp nincs jelezve) ; Q4 2021 ; Q4 2020 ; US$ Összehas. alapon *1 ; FY 2021 ; FY 2020 ; US$ Összehas. alapon *1
 
Rendelésállomány: 8.257 ; 7.003 ; 18% ; 21% ; 31.868 ; 26.512 ; 20% ; 17%
 
Árbevétel: 7.567 ; 7.182 ; 5% ; 8% ; 28.945 ; 26.134 ; 11% ; 8%
 
Bruttó nyereség: 2.397 ; 2.147 ; 12% ;  ; 9.467 ; 7.878 ; 20% ;  ;
 
az árbevétel %-ban: 31,7% ; 29,9% ; +1,8 pont ;  ; 32,7% ; 30,1% ; +2,6 pont
 
Működésből származó eredmény: 2.975 ; 578 ; 415% ;  ; 5.718 ; 1.593 ; 259%
 
Működési EBITA*1: 988 ; 825 ; 20% ; 22% *3 ; 4.122 ; 2.899 ; 42% ; 37% *3
 
a működési bevételek %-ában*1: 13,1% ; 11,5% ; +1,6 pont ;   ; 14,2% ; 11,1% ; +3,1 pont
 
Folytatódó tevékenységek eredménye (vesztesége), adók levonása után: 2.703 ; 127 ; n.a. ;  ; 4.730 ; 345 ; n.a.
 
ABB-nek tulajdonítható nettó jövedelem: 2.640 ; (79) ; n.a. ;  ; 4.546 ; 5.146 ; -12% ; 
 
Alap EPS ($): 1,34 ; (0,04) ; n.a.*2 ;  ; 2,27 ; 2,44 ; -7%*2
 
Működési tevékenységekből származó cash-flow *4: 1.020 ; 1.182 ; -14% ;  ; 3.330 ; 1.693 ; 97%
 
Folytatódó tevékenységek működési tevékenységeiből származó cash-flow: 1.033 ; 1.225 ; -16% ;  ; 3.338, 1.875 ; 78%
 
*1 A nem GAAP szerinti számokért lásd a 'kiegészítő egyeztetések és meghatározások' részt a mellékelt 2021. IV. negyedéves pénzügyi tájékoztatóban.
 
*2 Az EPS növekedési ráták számítása nem kerekített összegekkel történt.
 
*3 Konstans deviza (nincs kiigazítva az üzleti portfólió változásainak megfelelően).
 
*4 Az összeg a folytatódó és nem folytatódó tevékenységekre vonatkozó összesített értéket tünteti fel.
 
„2021 jó év volt, erős kereslettel, javuló jövedelmezőséggel, portfóliónk konszolidációjával és erős cash flow-val. Bizakodva tekintünk a 2022-es évre.” Björn Rosengren, vezérigazgató
 
Vezérigazgatói összefoglaló
 
A negyedik negyedévben a kereslet jelentősen nőtt, és a megrendelések éves szinten 18%-kal (21%-kal összehasonlítási alapon) nőttek, amit az összes üzleti területen, régióban és a legtöbb ügyfélszegmensben tapasztalható erősödés is mutat. A bevételek 5%-os (összehasonlító alapon 8%-os) növekedése erősebb volt a vártnál, ami elsősorban az időszak vége felé megnövekedett projektszállításoknak volt köszönhető. Az árbevétel növekedését az sem akadályozta meg, hogy több területen is az ellátási lánc zavarait tapasztaltuk. Arra számítunk, hogy az ellátási lánc nehézségei rövid távon továbbra is fennmaradnak. Fontos, hogy nem tapasztaltunk szokatlan rendeléstörléseket, ami hozzájárul a 16,6 milliárd dolláros rendelésállomány magas szintjéhez, amely 16%-kal (összehasonlító alapon 21%-kal) nőtt az előző évhez képest.  
 
A működési EBITA 20%-kal nőtt az előző évhez képest; az ellátási lánc kiegyensúlyozatlanságából és némi költséginflációból eredő kedvezőtlen hatások ellenére a működési EBITA-marzs 160 bázisponttal 13,1%-ra javult. Ez a javulás tartalmazza a tavalyi év 80 bázispontos kedvezőtlen árréshatását is, amelyet a dél-afrikai Kusile projekthez kapcsolódó terhek, valamint az alaptevékenységhez nem tartozó tételek okoztak.  
 
A negyedik negyedévben elért 1,0 milliárd dollárral megőriztük erős készpénztermelésünket, és elégedett vagyok azzal is, hogy a 2021-es év zárásakor a folytatódó tevékenységekből származó teljes működési cash flow értéke 3,3 milliárd dollár volt, ami éves szinten 1,5 milliárd dolláros javulást jelent.  
 
November 1-jén sikeresen lezártuk a Mechanikus Erőátvitel divízió (Dodge) eladását. A tranzakció 2,2 milliárd dolláros könyv szerinti nyereséget eredményezett, amelyet működésből származó eredményként számoltunk el. Ezzel befejeződött a bejelentett első lépés, amelynek célja, hogy az üzleti portfóliót az energetika és automatizálás területén betöltött vezető pozíciónkra összpontosítsuk. Ezen intézkedések részeként új vezetőt neveztünk ki a Turbófeltöltő divízió élére. E divízió kiválása valószínűnek tűnik, azonban a végleges döntést csak az első negyedév vége felé hozzuk meg. Eközben jól haladnak az E-mobilitási divízió tőzsdei bevezetésére irányuló erőfeszítések. Célunk, hogy a divízió tőzsdei bevezetését 2022 második negyedévében befejezzük.  
 
A jövőbeli növekedésünkbe és jövedelmezőségünkbe vetett fokozott bizalomnak köszönhetően a decemberi tőkepiaci napon megemeltük hosszú távú céljainkat. Az erőforrás-hatékonyság terén a villamosítás és automatizálás révén elért vezető pozíciónk, a decentralizált működési modell révén kialakított új munkamódszerek, a továbbfejlesztett teljesítményirányítási rendszer és az ESG ösztönzők felgyorsítása várhatóan 4-7%-ra fogják növelni a cikluson átívelő bevételnövekedésünket, konstans devizában számítva. A bevételnövekedésünk 3-5%-es szerves növekedésből, illetve 1-2% szerzett, akvizícióból származó növekedésből ered majd. Emellett a működési EBITA-marzs célértékét is módosítottuk; célunk, hogy a marzs 2023-tól kezdve minden évben legalább 15% legyen.   Megerősítjük azt az ambíciónkat, hogy iparági vezető szerepet töltsünk be a körforgásos gazdaságban. A célunk, hogy 2030-ra az ABB termékeinek és megoldásainak 80%-a fedjék le az ügyfeleink számára nyújtott körkörös megoldások, és a saját működésünk is körforgásos legyen.  
 
Hogy támogassuk növekedési ambícióinkat és vezető kínálatunkat, befektettünk a BrainBox AI vállalatba, egy start-upba, amely úttörő szerepet tölt be a mesterséges intelligencia alkalmazásában a kereskedelmi épületek energiaköltségeinek, valamint a fűtési, szellőztetési és légkondicionálási (HVAC) rendszerek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében. Ezenkívül stratégiai partnerséget kötöttünk az induló Sevensense vállalattal, hogy mesterséges intelligenciával és 3D-s térképezési technológiával bővítsük új, autonóm mobilrobotika (AMR) kínálatunkat.
 
A negyedév zárását követően az E-mobilitás divízió lépéseket tett, hogy megerősítse pozícióját az Egyesült Államok piacán azáltal, hogy részesedését 60%-ra növelte az InCharge Energy-ben. Az InCharge Energy személyre szabja az elektromos járművek töltési infrastrukturális megoldásait, beleértve a töltőrendszerek beszerzését, telepítését, üzemeltetését és karbantartását, valamint felhőalapú szoftverszolgáltatásokat nyújt az energiagazdálkodás optimalizálása érdekében.
 
Figyelembe véve a javuló teljesítményt, az erős cash flow-t és a stabil mérleget, az Igazgatótanács részvényenként 0,82 CHF rendes osztalékot javasol. Az előző évi 0,80 CHF-ből kiindulva ez összhangban van azzal a hosszú távú ambícióval, hogy az egy részvényre jutó osztalék hosszú távon emelkedjen, miközben továbbra is előtérbe helyezi a szilárd mérleget, ami megalapozza a növekedési ambícióinkat. Részvény-visszavásárlásainkat 2022-ben, egész évben folytatjuk, beleértve a PG tőkevisszatérítési programot is.
 
Kilátások
 
2022 első negyedévében az ABB arra számít, hogy a meghatározó piaci aktivitás összességében stabil marad az előző negyedévhez képest. Az első negyedév bevételei abszolút értékben, szezonálisan alacsonyabbak lesznek. Az ABB arra számít, hogy a működési EBITA-marzs nagyjából stabil marad, vagy enyhén emelkedik az előző negyedévhez képest.
 
A teljes 2022-es évben folyamatos árrésjavulást várunk, így a marzs eléri majd a 2023-ra célul tűzött minimum 15%-ot, amit alátámaszt a fokozott hatékonyság, a decentralizált működési modell és a minden részlegünkben kiteljesedett teljesítménykultúra is. Emellett a várhatóan pozitív piaci dinamikától és az erős rendelésállományunktól is támogatást várunk.
 
A IV. negyedévi eredmények bemutatása 2022. február 3-án
 
A 2021. évi negyedik negyedéves pénzügyi eredményeket bemutató sajtóközlemény és a témához kapcsolódó prezentáció diái az ABB Hírközpontban (http://www.abb.com/news) és a Befektetői kapcsolatok honlapján (http://www.abb.com/investorrelations) érhetők el.
 
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 105.000 munkatársa garantálja.
www.abb.com 
 
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
 
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu  
 
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag  
 
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/  
 
YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag  
 
www.abb.hu    

NEWS ; Ipari cégek ; Ipari hírek ; Business ; Autó, jármű, közlekedés ; Robot, automatika, automata ; - ABB ; Mesterséges intelligencia ; IT, informatika, digitális, elektronikus ; Internet, IoT, felhő ; Fém, gépipar ; Ingatlan, építőipar ; Energia, közmű, akkumulátor, motor, meghajtás, környezetvédelem

Legújabb Cégfelvásárlás hírek:

Legújabb  Ipari hírek a több mint 10.000 ipari hírből: