Ön egy túl régi böngészőt használ, ami nem kérpes megjeleníteni megfelelően ezt a weboldalt. Kérjük frissítse böngészőjét!

Betöltés...

A pénzügyi eredmény minősége javul a harmadik negyedévben, az intézkedések éreztetik hatásukat

2019.11.05

Forrás: Shaeffler Sajtóközlemény
• a 10,8 milliárd eurós árbevétel kilenc hónap után elérte az előző évi szintet
• a 8,1 százalékos rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányad javulást mutat a harmadik negyedévben


• a M&A (mergers (cégek egyesülése) & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow erősödése a harmadik negyedévben gyengülő növekedést mutat az első félévhez viszonyítva
• a hatékonyságjavító intézkedések éreztetik hatásukat, végrehajtásuk tovább folytatódik
• megerősítésre kerül a Schaeffler-csoportra és az üzletágakra vonatkozó idei évi előrejelzés 

A világszinten tevékenykedő autóipari és ipari beszállító Schaeffler vállalat közzétette a 2019. első kilenc hónapjára vonatkozó időközi beszámolóját. A tárgyidőszakban a Schaeffler-csoport árbevétele 10.839 millió euró volt (előző év: 10.714 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztítva az árbevétel ebben az időszakban 0,1 százalékkal enyhén visszaesett. A harmadik negyedévben az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztítva 1,2 százalékkal nőtt. A négy régió közül az Amerikai Régió 7,6 százalékkal, az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 1,1 százalékkal, a Nagy Kínai Régió pedig 0,5 százalékkal járult hozzá árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel növekedéséhez az első kilenc hónapban, míg az Európai Régióban az árbevétel 3,6 százalékos visszaesést mutatott.

A Schaeffler-csoport az első kilenc hónapban 795 millió euró pénzügyi eredményt, equity módszerrel értékelt részesedések, valamint nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredmény) ért el (előző év: 1.149 millió euró), melyet 88 millió euró rendkívüli tételek terheltek a beszámolási időszakban. A rendkívüli tételek lényegében az autóipari OEM üzletág „RACE” elnevezésű hatékonyságnövelő programjával összefüggésben felmerült szerkezetátalakítási ráfordításokból adódtak. Ily módon a rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredmény értéke 883 millió euró volt (előző év: 1.150 millió euró). Ez 8,1 százalékos rendkívüli tételek előtti eredményhányadnak (üzemi (üzleti) eredményhányadnak) felel meg (előző év: 11,0 százalék). Az előző évhez képest bekövetkezett romlás elsősorban a bruttó árrés csökkenéséből adódott. Ezenkívül a növekvő adminisztrációs költségek terhelték még meg az árrést. A második negyedévről a harmadik negyedévre 7,9 százalékról 9,1 százalékra javult a rendkívüli tételek előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad) az adott negyedévre vonatkoztatva.

Autóipari OEM: a harmadik negyedévben is felülmúlja a várakozásokat a 4,6 százalékos teljesítéssel

Az autóipari OEM üzletág értékesítésének nettó árbevétele az első kilenc hónapban közel 6.768 millió eurót ért el (előző év: 6.778 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel 1,5 százalékkal esett vissza az előző évhez képest. Így az üzletág a 4,4 százalékpontos értékkel jobban teljesített, mint a világszintű autógyártás, mely ugyanebben az időszakban 5,9 százalékkal esett vissza. A harmadik negyedévben a 4,6 százalékos volt az ágazati átlagot meghaladó teljesítés. Az első félévi 2,9 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel visszaesés után az üzletág 1,4 százalékos árbevételnövekedést ért el a harmadik negyedévben.

A négy régió közül 8,6 százalékkal az Amerikai Régió mutatta a legerőteljesebb árfolyamhatásoktól megtisztított árbevételnövekedést az autóipari OEM üzletágon belül, mely mindenekelőtt egyes nagy vevők igényeinek termékfelfutások miatti növekedésére volt visszavezethető. Az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 2,1 százalékos árbevételnövekedést ért el. Lényegesen visszaesett az árbevétel növekedése a Nagy Kínai Régióban (6,0 százalékkal), illetőleg az Európai Régióban (5,2 százalékkal). A Nagy Kínai és az Európai Régiókban bekövetkezett csökkenések oka az autógyártás erőteljes visszaesése volt mindkét régióban. A harmadik negyedévben a Nagy Kínai Régió 7,1 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevételnövekedést ért el, ami az előző év azonos időszakának alacsony növekedésére vezethető vissza. Az autóipari OEM üzletág négy vállalati divíziója közül az e-mobilitás divízió mutatta a legerőteljesebb növekedést 38,8 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevételnövekedési értékkel. Az e-mobilitás területének növekedése elsősorban a fokozatmentes (CVT) váltókhoz gyártott primer komponenseknél és az aktuátorok területén zajló termékfelfutásokra volt visszavezethető. Az alvázrendszerek vállalati divízió 0,5 százalékos árbevételnövekedést ért el, melynek oka többek között az árbevétel pozitív alakulása az alváz-aktuátorok területén. Az erőátviteli rendszerek területén az árbevétel 6,1 százalékkal csökkent, melynek oka elsősorban a kézi váltókhoz gyártott komponensek iránti kereslet visszaesése volt. A motorrendszerek vállalati divízióban az árbevétel 2,6 százalékkal esett vissza, ugyanakkor a divízión belül a termomenedzsment-modul erős árbevételnövekedést ért el a tárgyidőszakban.

Az első kilenc hónapban az üzletág 371 millió euró rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredmény) ért el (előző év: 592 millió euró). Ezzel a rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad) ugyanebben az időszakban 5,5 százalék volt, és ezzel lényegesen elmaradt az előző évi 8,7 százalékos értéktől. A visszaesésben mindenekelőtt a mennyiség csökkenése miatti bruttó árrés csökkenése, árhatások és egyéb vegyes hatások, valamint a magas fix költségek és az adminisztrációs költségek növekedése játszottak szerepet.

A 2019. július 29-én közzétett előrejelzés az autóipari OEM üzletág tekintetében a teljes 2019-es évre érvényes, mely szerint mínusz 2 és 0 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevételnövekedés, valamint 5 és 6 százalék közötti rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad) a célkitűzés.

Autóipari kereskedelem (aftermarket): enyhe árbevételnövekedés a harmadik negyedévben

Az autóipari kereskedelem (aftermarket) üzletága a tárgyidőszakban 1.386 millió euró árbevétellel (előző év: 1.403 millió euró) árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 1,5 százalékos árbevétel csökkenést könyvelt el, ami a nagyságrendekkel legerősebb árbevételt mutató Európai Régióban bekövetkezett visszaesésre vezethető vissza. Ugyanakkor a harmadik negyedév enyhe árbevételnövekedést mutatott. Európában az árbevétel csökkenésének oka többek között a vevői oldalon a készletek leépítése volt mind az ún. Independent Aftermarket (IAM) területen mind pedig az OES (Original Equipment Service) területen. Ez a visszaesés árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 3,7 százalék volt. Az európai árbevétel visszaeséssel szemben az Amerikai Régió 7,1 százalékos árbevételnövekedése állt. Ez a növekedés mindenekelőtt a keresletnövekedésre és az IAM területen új vevőkkel megkötött üzletre volt visszavezethető. A Nagy Kínai Régió árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 8,6 százalékkal növelte az értékesítési árbevételét, míg az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió értékesítési árbevétele árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 8,9 százalékkal visszaesett.

Ezek alapján a rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredménye (üzemi (üzleti) eredménye) 219 millió euró volt (előző év: 266 millió euró). Ez 15,8 százalékos rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadnak (üzemi (üzleti) eredményhányad) felel meg (előző év: 18,9 százalék). Az előző évhez képest kimutatható visszaesés elsősorban a bruttó árrés csökkenésére, valamint a magasabb adminisztrációs költségekre vezethető vissza. A bruttó árrés csökkenésének oka, hogy emelkedő előállítási költségek mellett csökkent a forgalom.

A konszern az autóipari kereskedelem (aftermarket) üzletágat illetően a 2019. július 29-én közzétett előrejelzés alapján a teljes 2019-es évre vonatkozóan a mínusz 2 és 0 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevételnövekedéssel, valamint 15 és 16 százalék közötti rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányaddal (üzemi (üzleti) eredményhányad) számol.

Ipari üzletág növekedése gyengült a harmadik negyedévben az erős első félévet követően

Az ipari üzletág 2019 első kilenc hónapjában a világszintű ipari termelés gyengülő dinamikája ellenére 2.685 millió euróra (előző év: 2.533 millió euró) növelte az értékesítési nettó árbevételt. Az árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel növekedése 4,3 százalék volt. Ez mindenekelőtt a Nagy Kínai Régióban a szélerőmű disztribúciónak, valamint az Európai és a Nagy Kínai Régiókban a vasút és a nyersanyagok szektorklasztereknek volt köszönhető. A konjunktúrára érzékeny szektorklasztereknél, így az ipari automatizálás, az erőátvitel és az offroad (munkagépek, mezőgazdasági gépek) területeknél a kereslet visszaesése mutatkozott. A harmadik negyedévben árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel növekedése 1,2 százalék volt. A Schaeffler-csoport négy régiója közül három járult hozzá az árbevétel növekedéséhez a tárgyidőszakban. A legerősebb növekedést ismét a Nagy Kínai Régió érte el 20,9 százalékkal, ezt követi az Amerikai Régió 4,5 százalékkal, valamint az Európai Régió 0,1 százalékkal. Az Ázsiai/Csendes-óceáni Régióban az árbevétel 0,8 százalékkal enyhe visszaesést mutatott.

Az első kilenc hónapban az ipari üzletág 292 millió euró rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredményt) ért el (előző év: 292 millió euró), ami 10,9 százalékos rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadnak (üzemi (üzleti) eredményhányadnak) felel meg (előző év: 11,5 százalék).

A teljes 2019-es üzleti év tekintetében az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevételnövekedésre vonatkozó előrejelzés 2 és 4 százalék között állt. Az ipari üzletág esetében 10 és 11 százalék közötti rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad) az elvárás.

A pozitív szabad cash flow megközelítőleg az előző évi szinten – 2019-re vonatkozó éves előrejelzés megerősítve

Az anyavállalat részvényeseinek beszámítható konszernszintű eredmény 2019 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest lényegesen csökkent, 485 millió euró volt (előző év: 762 millió euró). Az elsőbbségi részvényenkénti eredmény 0,73 euró volt (előző év: 1,15 euró). Az M&A (mergers (cégek egyesülése & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow a harmadik negyedévben 362 millió euró volt és a tárgyidőszakban 133 millió euróval nagyjából az előző évi szinten volt (előző év: 127 millió euró). A tárgyi eszközökre és immateriális javakra fordított beruházások összege (Capex) az első kilenc hónapban 823 millió euróval az előző évi szint alatt állt (857 millió euró). Ez 7,6 százalékos árbevételhez viszonyított beruházási kvótának felel meg (előző év: 8,0 százalék). A harmadik negyedévben a Capex-kvóta a második negyedévhez képest enyhén emelkedett, 6,1 százalékról 6,3 százalékra.

Az utolsó negyedévben is a szigorú költség- és tőkefegyelemet helyezzük a fókuszba. A Capex-kvótát a harmadik negyedévhez képest tovább fogjuk csökkenteni, és a cash flow generálására fogunk koncentrálni” - mondta el Dietmar Heinrich, pénzügyi vezérigazgató, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának tagja.

2019. szeptember 30-i dátummal a nettó pénzügyi adósság mértéke 2.842 millió euróra csökkent, melynek következtében közel 103,1 százalékra esett vissza a gearing-ratio, vagyis a nettó pénzügyi adósság saját tőkéhez viszonyított aránya (2018. december 31.: közel 83 százalék). A mérleg szerinti főösszeg 2019. szeptember 30-án 13.127 millió euró volt (2018. december 31.: 12.362 millió euró). Ugyanezen a napon a vállalatcsoport 89.036 főt foglalkoztatott (december 31.: 92.478), ami 3,7 százalékos csökkenésnek felel meg.

A Schaeffler-csoport a 2019-es évre a 2019. július 29-én kiigazított előrejelzés alapján mínusz 1 és 1 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevételnövekedéssel, 7 és 8 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányaddal, valamint 350 és 400 millió euró közötti M&A (mergers (cégek egyesülése & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységekből adódó be- és kifizetések előtti szabad cash flow-val számol.

Kihívásokkal teli piaci környezetben jó teljesítettünk a harmadik negyedévben. A rugalmasságra irányuló intézkedéseink éreztetik hatásukat, a transzformáció felgyorsul, és három üzletágunkban következetesen hajtjuk végre a hatékonyságnövelő programokat. Az Igazgatótanács bízik abban, hogy elérjük a 2019-es évre prognosztizált számokat” - mondta el Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke.

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések

Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler, vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni. 

www.schaeffler.hu    


Cégfelvásárlás ; NEWS ; Ipari cégek ; Ipari hírek ; Business ; Autó, jármű, közlekedés ; Robot, automatika ; Fém, gépipar ; Agrár ; - Schaeffler

Legújabb Cégfelvásárlás hírek:

Legújabb  Ipari hírek a több mint 9.000 ipari hírből: